Vereniging

Scouting Dorus Rijkersgroep heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie Scouting Dorus Rijkersgroep

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep welpen, zeeverkenners, wilde vaart, loodsen en de meesterschap. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Speltakoverleg

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Zij hebben zo vaak als nodig een speltakoverleg waar de voorbereiding van opkomsten en andere activiteiten worden besproken.

Groepsraad

Alle leiding met eventueel een enkele oudervertegenwoordigers nemen een paar keer per jaar deel aan de groepsraad die wordt geleid door de groepsvoorzitter. Dit bestuur gaat over het dagelijkse reilen en zijlen van de speltakken, leiding, kinderen, opleidingen en protocollen die te maken hebben met de opkomsten en kampen. Ook de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten. De taak van de groepsvoorzitter binnen de vereniging is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de leidinggevenden en het programma. De groepsvoorzitter ziet er op toe dat gemaakte afspraken binnen de vereniging worden nagekomen, hij coacht, initieert en motiveert de leiding en kaderleden van de groep. Hij zorgt in samenwerking met de speltakleiders voor het beleid rondom sport-spel- en kennisactiviteiten.

Verenigingsbestuur

Kort samengevat doet het bestuur alles wat ervoor nodig is zodat de speltakken zich volledig op het Scoutingspel kunnen richten. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid voor een groot aantal materiele zaken zoals het clubgebouw,de boten, tenten en algemene inventaris. Daarnaast zorgt het bestuur voor de financiën, het bijhouden van de ledenadministratie en het innen van de contributie. Naast het bijhouden van lopende zaken is ook een beleid voor de lange termijn erg belangrijk. Het bestuur dient als aanspreekpunt voor leden, ouders en leiding. Verdere taken zijn vraagbaak, begeleiden en in samenwerking met de groepsraad de organisatie (uitdelen) van toebedeelde projecten.  Het bestuur bestaat uit de bestuursvoorzitter, secretaris, penningmeester, groepsvoorzitter en algemene leden. Ongeveer 4 a 5 keer per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden. Bij deze vergadering zit het bestuur en de teamleiders van de speltakken (of afvaardiging).

Onze vereniging is opgebouwd uit verschillende speltakken, die elk een andere leeftijdscategorie kent. De Dorus Rijkersgroep biedt plaats aan jeugd tussen de 6 jaar en 23 jaar oud. Daarna is het mogelijk om als leiding of meesterschapper actief te blijven. Bij alle speltakken zijn zowel jongens als meisjes welkom.

Welpen: 6-12 jaar
Zeeverkenners: 12-16 jaar
Wilde Vaart: 16-18 jaar
Loodsen: 18-24 jaar
Meesterschap: 24 jaar en ouder